DISC en Drijfveren

disc test

‘Je ziet de wereld niet zoals die is, maar zoals je bent’.

Iedereen bekijkt de wereld op zijn of haar manier. De DISC-gedragsanalyse geeft inzicht in hoe je dat doet. Welke gedragsstijl heeft jouw voorkeur? In welke omgeving vind jij het prettig om te werken? Waar krijg je energie van? Op welke manier vind jij samenwerken fijn?

Ons gedrag helpt ons onze doelen te realiseren. Tegelijkertijd vormt ons eigen gedrag vaak het grootste struikelblok voor het behalen van deze doelen. De DISC-gedragsanalyse zorgt voor een hernieuwde kennismaking met jezelf, waardoor je jezelf beter leert kennen en daarmee meer inzicht krijgt hoe je effectiever en efficiënter kunt gaan werken om je doelen te behalen.

Naast de inzet van deze analyse bij coachtrajecten, wordt de DISC-gedragsanalyse ook veel ingezet in teamverband waar bijvoorbeeld behoefte is aan:

Het verbeteren van de onderlinge communicatie en daarmee de samenwerking
Het ontwikkelen van zelfsturende teams: het geeft inzicht op welk gebied en op welke manier iemand het best tot zijn of haar recht komt.
Het elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld bij samengestelde teams, projectteams) om daarmee sneller resultaten te kunnen behalen.

Voor organisaties geldt dat medewerkers succesvoller en productiever zijn als ze doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Door de inzet van de DISC-gedragsanalyse wordt de verdieping snel gemaakt, waardoor de deelnemers aan de slag kunnen gaan met waar het daadwerkelijk om gaat. Bovendien zorgt de DISC-gedragsanalyse voor een gemeenschappelijke taal, waardoor er meer begrip en daarmee meer verbinding ontstaat. Dit leidt ertoe dat er minder snel ruis op de lijn is en resultaten sneller bereikt worden.

De Drijfverenanalyse geeft een extra dimensie aan de DISC-analyse. Deze analyse geeft je inzicht in waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Waar kom jij je bed voor uit? Waar krijg je heel veen energie van? En waarvan juist niet? Waarom raak je sneller geïrriteerd bij bepaalde onderwerpen en bij andere juist helemaal niet?

Wat levert de DISC-gedrags-en drijfverenanalyse op:
  • de deelnemer heeft meer inzicht in eigen gedrag en dat van anderen.
  • de deelnemer weet waar hij of zij energie van krijgt en waarvan juist niet.
  • er ontstaat meer inzicht in aspecten waar de deelnemer meer moeite mee heeft en waarom.
  • de deelnemer weet wat zijn of haar valkuilen zijn.
  • de deelnemer kent zijn of haar kwaliteiten
  • de deelnemer heeft meer inzicht in wat voor hem of haar een prettige werkomgeving is.
  • de deelnemer is in staat om vanuit ‘eigenheid’ keuzes te maken en zijn grenzen aan te geven.
  • de deelnemer heeft meer inzicht in het gedrag van anderen en kan daar beter op aansluiten.