Interim management

wilma-van-zuilen-15-van-19klein

Het kan zijn dat je als organisatie een verandering wilt bewerkstelligen en het noodzakelijk is iemand van buitenaf tijdelijk in te huren. Simpelweg bijvoorbeeld omdat de expertise (nog) niet in huis is.

Van ‘buiten naar binnen’ kijken bij een organisatie helpt om die verandering door te voeren die nodig is om de stip op de horizon te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de ambitie om te werken met zelfsturende teams, of om van een reactieve naar een meer proactieve organisatie bewegen.

Ik vind het prettig om me voor een langere periode te verbinden aan een organisatie. Dat geeft me de kans om de dna van de organisatie echt te leren kennen en van daaruit nog beter te kunnen inspelen op de doelstellingen die behaald moeten worden.

Mijn kracht is om met een analytisch oog te kijken wat nodig is om veranderingen door te voeren. Ik maak daarbij de vertaalslag van strategie naar concreet gedrag, wat nodig is om die veranderingen te bereiken.

Dit doe ik zo effectief en efficiënt mogelijk. Tijdens de opdracht ben ik immers een passant. Het gaat erom dat jullie als organisatie weer op eigen kracht verder (kunnen) gaan.